صندوق قرض الحسنه سادات

[ ورود ]

اخبار:

  • افتتاح سایت صندوق

  • اعطای وام 30.000.000 ریالی از ابتدای آبان ماه

  • در جلسه آبانماه هیات رئیسه صندوق قرض الحسنه سادات حق عضویت به ازای هر عضو 100.000 ریال تعیین شد.


Web hosting by Somee.com